17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

w odniesieniu do systemów zarządzania, jest działalnością polegającą na ocenie zgodności systemu z wymaganiami przez stronę trzecią, tzn. akredytowaną jednostkę certyfikującą (def: PN-EN ISO/IEC 17021)

« Wróć do listy