17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

Chcą Państwo wyłapać błędy w systemach Waszej organizacji, wychwycić problemy w jej funkcjonowaniu i wprowadzić system efektywnego doskonalenia stosowanych metod pracy? Wszystko to można osiągnąć dzięki PDCA, który funkcjonuje także pod nazwą cykl Deminga. Rozwinięciem powyższego skrótu jest Plan-Do-Check-Act Oto, na czym polegają jego poszczególne etapy:

Plan
Zaplanuj działania, skupiając się na tych elementach, które nie działają właściwie. Stwórz strategię rozwiązania tych problemów.
Do
Wykonaj zaplanowane działania w formie eksperymentu zgodnie z wcześniej założonymi pomysłami niwelowania błędów.
Check
Sprawdź rezultat przeprowadzonych działań. Przeanalizuj wyniki eksperymentu, określając, czy osiągnięte zostały rezultaty, których oczekiwano. Przed wyciągnięciem ostatecznych wniosków pozytywnych lub negatywnych, warto powtórzyć test.
Act
Jeśli stwierdzisz, że wyniki przeprowadzonego procesu są zadowalające, wprowadź zmiany. W tym celu zmodyfikuj proces, ustal nowe procedury lub wdroż testowany sposób działania w swojej organizacji.

Dlaczego warto wdrożyć PDCA? Cykl Plan-Do-Check-Act jest podstawą realizacji zasady ciągłego doskonalenia. Jego stosowanie na podstawie iteracji przesuwa na efektywne znalezienie rozwiązania w przypadku bardzo wielu problemów występujących w różnego rodzaju organizacjach.

« Wróć do listy