Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
Info

Kurs certyfikujący jest przeprowadzany przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712.

 • Cel szkolenia

  Kurs przygotowuje do nabycia wiedzy na temat podstaw fizycznych badań MT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania i z zakresu przepisów związanych oraz do nabycia umiejętności praktycznego wykonywania badań MT.

 • Adresaci szkolenia

  Personel kontroli jakości oraz nadzoru spawalniczego.

 • Program szkolenia
  1. Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących
  2. Podstawy fizyczne badań magnetyczno-proszkowych
  3. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania oraz techniki pokrewne
  4. Wyposażenie do badań magnetyczno-proszkowych
  5. Dane niezbędne do rozpoczęcia badań magnetyczno-proszkowych
  6. Badania magnetyczno-proszkowe
  7. Ewaluacja i dokumentowanie
  8. Ocena jakości wyrobów
  9. Aspekty jakości
  10. Osiągnięcia
  11. Środowisko i warunki bezpieczeństwa
  12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/EC dotycząca urządzeń ciśnieniowych
  13. Szkolenie praktyczne MT1 i MT2
  14. Egzamin
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Uczestnik po odbyciu szkolenia:

  • Nabywa wiedzę na temat wykonania i interpretacji badań oraz wykrywania nieciągłości wewnętrznych.
  • Wykrywa wszelkie niejednorodności materiałowe badanych elementów, takich jak: pęknięcia, przyklejenia, pęcherze i wtrącenia.
  • Wykrywa niezgodności płaskie.
  • Wykorzystuje metodę echa do kontroli jakości wyrobów metalowych.
  • Nabywa kompetencje społeczne, które decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności.
 • Czas szkolenia

  5 dni kursu + 1 dzień Egzaminu

 • Uwagi dodatkowe

  Kurs jest dostępny w wariantach:

  • PW – Wytwarzanie (złącza spajane) oraz w wariancie,
  • PE – Badania przed i po eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem (złącza spajane, odkuwki, odlewy).

  W celu zorganizowania kursu zewnętrznego w siedzibie Klienta, wymagana minimalna liczba uczestników wynosi 8 osób.