Kurs certyfikujący jest przeprowadzany przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących
 2. Podstawy fizyczne badań penetracyjnych
 3. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania oraz techniki pokrewne
 4. Wyposażenie do badań penetracyjnych
 5. Dane niezbędne do rozpoczęcia badań penetracyjnych
 6. Badania penetracyjne
 7. Ewaluacja i dokumentowanie
 8. Ocena jakości wyrobów
 9. Aspekty jakości
 10. Osiągnięcia
 11. Środowisko i warunki bezpieczeństwa
 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/EC dotycząca urządzeń ciśnieniowych
 13. Szkolenie praktyczne PT1 i PT2
 14. Egzamin

 

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Personel kontroli jakości oraz nadzoru spawalniczego.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa wiedzę na temat wykonania i interpretacji badań. Szkolenie w pełni uświadamia uczestnikowi potrzeby i rangi badań nieniszczących
w przemyśle w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz niezawodności pracujących urządzeń
i konstrukcji. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa kompetencje społeczne, które decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności. Po zdanym egzaminie i spełnieniu wymagań z normy
ISO 9712 uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji personelu NDT.
Szkolenie pozwala  podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

5 dni kursu + 1 dzień Egzaminu

INFORMACJE DODATKOWE

Kurs jest dostępny w wariantach: PW – Wytwarzanie (złącza spajane) oraz w wariancie
PE – Badania przed i po eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem
(złącza spajane, odkuwki, odlewy) .

W celu zorganizowania kursu zewnętrznego w siedzibie Klienta, wymagana minimalna liczba uczestników wynosi 8 osób.