OPIS:

Kurs certyfikujący jest przeprowadzany przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712.

ZAKRES:

Część teoretyczna – 2 dni (20h):

 1. Wprowadzenie do badań nieniszczących
 2. Podstawy fizyczne badań wizualnych
 3. Charakterystyka złączy spawanych, odlewów i odkuwek
 4. Charakterystyka podstawowych metod spawania, odlewania i kucia
 5. Niezgodności zewnętrzne w złączach spawanych oraz zewnętrzne wady odlewów i odkuwek
 6. Kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących według wymagań PN-EN ISO 9712
 7. Określanie poziomów jakości na podstawie wymagań normy PN-EN ISO 5817, ocena jakości odlewów i odkuwek
 8. Uzupełnienie podstaw fizycznych badań wizualnych
 9. Zasady określania poziomów jakości na podstawie wymagań normy PN-EN ISO 5817
 10. Ocena jakości złączy spawanych, odlewów i odkuwek na podstawie badań wizualnych
 11. Podstawy endoskopii
 12. Zasady opracowywania instrukcji badań wizualnych złączy spawanych, odlewów i odkuwek
 13. Omówienie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca urządzeń ciśnieniowych
 14. Inne metody badań powierzchniowych (PT, MT)

Część praktyczna – 2 dni (24h):

 1. Szkolenie praktyczne z zakresu badań wizualnych złączy spawanych, odlewów i odkuwek

Egzamin certyfikujący

CENA:

Do ustalenia zł / za osobę + VAT*
Cena zawiera:

 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,

CZAS TRWANIA:

4 dni + 1 dzień egzamin

UCZESTNICY:

Minimalna liczba uczestników: 5 osób

KOLEJNY TERMIN:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail. Nasz specjalista ds. szkoleń przedstawi ofertę i możliwe terminy przeprowadzenia szkolenia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenia są prowadzone w formie stacjonarnej