Info

Kurs certyfikujący jest przeprowadzany przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712.

 • Cel szkolenia

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma wiedzę na temat podstaw fizycznych badań VT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania oraz z zakresu przepisów związanych; posiada umiejętności praktycznego wykonywania badań VT. Może te badania wykonywać przed, w trakcie i po procesie i oceniać samodzielnie, a następnie sporządzić protokół; rozumie znaczenie wykonania badań dla bezpieczeństwa konstrukcji, wagę prawidłowego wykonania połączenia w każdym aspekcie związanym z użytkowaniem elementów.

 • Adresaci szkolenia

  Pracownicy kontroli jakości oraz nadzoru spawalniczego.

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  1. Wprowadzenie do badań nieniszczących
  2. Podstawy fizyczne badań wizualnych
  3. Charakterystyka złączy spawanych, odlewów i odkuwek
  4. Charakterystyka  podstawowych metod spawania, odlewania i kucia
  5. Niezgodności zewnętrzne w złączach spawanych oraz zewnętrzne wady odlewów
   i odkuwek
  6. Kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących  według wymagań PN-EN ISO 9712
  7. Określanie  poziomów  jakości na podstawie  wymagań normy PN-EN ISO 5817, ocena  jakości odlewów i odkuwek
  8. Uzupełnienie podstaw fizycznych badań wizualnych
  9. Zasady określania poziomów jakości na podstawie wymagań normy PN-EN ISO 5817
  10. Ocena jakości złączy spawanych, odlewów i odkuwek na podstawie badań wizualnych
  11. Zasady opracowywania instrukcji badań wizualnych złączy spawanych, odlewów i odkuwek
  12. Omówienie dyrektywy 2014/68/WE
  13. Metody badań powierzchniowych (PT, MT)
  14. Szkolenie praktyczne z zakresu badań wizualnych złączy spawanych, odlewów i odkuwek
  15. Egzamin
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa wiedzę na temat wykonania i interpretacji badań. Szkolenie w pełni uświadamia uczestnikowi potrzeby i rangi badań nieniszczących w przemyśle w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz niezawodności pracujących urządzeń i konstrukcji. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa kompetencje społeczne, które decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności. Po zdanym egzaminie i spełnieniu wymagań z normy ISO 9712 uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji personelu NDT.

  Szkolenie pozwala podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

 • Czas szkolenia

  4 dni kursu + 1 dzień Egzaminu

 • Uwagi dodatkowe

  Kurs jest dostępny w wariantach:

  • PW – Wytwarzanie (złącza spajane) oraz w wariancie
  • PE – Badania przed i po eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem (złącza spajane, odkuwki, odlewy).

  W celu zorganizowania kursu zewnętrznego w siedzibie Klienta, wymagana minimalna liczba uczestników wynosi 8 osób.