Jakość pod kontrolą

Jakość pod kontrolą

Czym jest kontrola jakości? To niezwykle istotny proces, który ma na celu zapewnienie, że produkt spełnia określone standardy jakościowe. Jest to kompleksowy system monitorowania i oceny procesów w celu zapewnienia,…

Budowanie świadomości jakościowej

świadomość jakości

Współczesne przedsiębiorstwa stają przed wyjątkowymi wyzwaniami, które wymagają od nich nie tylko konkurencyjności, ale także doskonałej jakości wytwarzanych produktów i usług. Świadomość jakościowa, bo o niej tu mowa, w każdej…

Kontrola jakości komponentów i wyrobów

Skupieni na jakości. Podstawowa usługa polega na świadczeniu prac z zakresu kontroli jakości w tym: selekcję detali (wizualna, funkcjonalna, ilościowa), naprawę i kontrolę komponentów, naprawy i kontrole wyrobów gotowych, przeprowadzanie…

Pełnomocnik SZJ IATF 16949:2016

CEL I ZAKRES SZKOLENIA: Celem szkolenia jest uzyskanie przed uczestników szkolenia odpowiednich kompetencji w zakresie wymagań normy IATF 16949:2016 oraz standardu ISO 19011:2018 umożliwiających aplikowanie na stanowisko Pełnomocnika Systemów Zarządzania…