CSL to skrót od angielskiego Controlled Shipping Level i jest zarazem procedura jak i status. W chwili gdy dostawca dostarczy niezgodne części, klient ma prawo do nadania statusu „Controlled Shipping”. Po otrzymaniu statusu dostawca rozpoczyna działania odpowiadające priorytetom nadanym przez klienta.

Użycie CSL

Wiele sektorów przemysłowych wykorzystuje procedurę CSL, jednak głównym sektorem jest branża automotive. System zapewnia wysoką jakość dostarczanych części i utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw.
Procedurę CSL klient może wprowadzić w różnych przypadkach, na przykład:
• Wielokrotnie powtarzający się defekt,
• Wzrost PPM-ów

Działania CSL

CSL zazwyczaj wymagają zdefiniowania i wyeliminowania systemowych (seryjnych) defektów w odróżnieniu od zwyczajowego raportu 8D. W takim przypadku SQM (Supplier Quality management) klienta ocenia sytuację na podstawie skali problemu i wprowadza dostawcę w status CSL 1, CSL 2 lub CSL 3.oficjalnym pismem. List ten powinien zawierać:

 • Opis wady
 • Zainfekowane partie lub zakłady
 • Historie problemów (pochodne 8D)
 • Wymogi dotyczące raportowania:
  o Częstotliwość
  o Forma
 • Określenie poziomu CSL jaki ma zostać wdrożony
 • Jeśli dotyczy, określenie firmy zewnętrznej
 • Kryteria wyjścia

 

 

CSL 1 / CSL 2 DIAGRAM

 

Poziomy CSL

Różnie poziomy CSL wymagają różnych działań. Przy wprowadzeniu statusu CSL 3 często uruchamiane są również inne procedury. Ich przykładem jest Task Force lub Business on Hold. Ale zazwyczaj oznacza to jedno: dopóki problem nie zostanie rozwiązany lub jego skala zniwelowana do ustalonego poziomu klient nie otwiera nowych projektów lub może nawet odebrać projekt wykonawcy. Zdarza się że rezydent inżynier z firmy zewnętrznej zostaje zaangażowany do projektu już przy eskalacji do CSL 2.
Poniższa zestawienie podsumowuje najważniejsze punkty poziomów CSL:

CSL 1

Zablokowanie 100% produktu do kontroli lub testowania Dostawca
Akcje do rozwiązanie problemu: Jak w 8D- analiza przyczyny, zdefiniowanie i implementacja działań zapobiegawczych Dostawca

CSL 2

Zablokowanie 100% produktu do kontroli lub testowania Dostawca
Zablokowanie 100% produktu do kontroli lub testowania Firma zewnętrzna
Akcje do rozwiązanie problemu: Jak w 8D- analiza przyczyny, zdefiniowanie i implementacja działań zapobiegawczych Dostawca (możliwość zaangażowania firmy zewnętrznej)
CSL 3 Decyzje co do specjalnych wymagań dostawy lub zawieszenie projektu do czasu rozwiązania problemu Dostawca
Powołanie zespołu ds. rozwiązania problemu, Dostawca i firma zewnętrzna
Dodatkowe akcje: Brak nowych projektów do czasu rozwiązania problemu Klient

Kryteria CSL

W każdym przypadku wprowadzenia CSL, procedury mogą wyglądać inaczej, lecz zazwyczaj przy zachowaniu głównych zasad. Procedura CSL ma dwa zadania: zapobiegnięcie możliwości żeby klient końcowy dostał wadliwy produkt oraz odnalezienie i zwalczenie przyczyna najszybciej jak to możliwe.
Kryteria wyjścia z CSL
Kryteria wyjścia ze statusu CSL definiowane są przez klienta na poziomie wdrażania procedury. Zazwyczaj przyjmuje się wskaźniki, które określają deeskalację problemu. Na przykład:
a) 10 kolejnych dostaw bez stwierdzenia defektów
b) dostawy bez defektów przez 90 dni
c) udokumentowane odnalezienie, wprowadzenie akcji zapobiegawczych i eliminacja źródła problemu
Po spełnieniu wymagań klienta powinien on poinformować o wyjściu lub zmianie statusu CSL oraz wysłać podpisane potwierdzenie mówiące oficjalnie o wyjściu ze statusu CSL lub jego zmiany.

W przypadku gdy problemu nie udało się rozwiązać nie ma jednej drogi do rozwiązania. Może się to skończyć zmianą dostawcy produktu, karą finansową czy ograniczeniem ilości projektów zlecanych przez klienta.

Wsparcie

Chcąc uniknąć takiej sytuacji warto bliżej przyjrzeć się jakości swoich usług i produktów. Obiektywnej oceny może dokonać Interdont Support Q w ramach narzędzi jakościowych. Również w przypadku zaistnienia potrzeby na wsparcie w przeprowadzaniu, kontroli lub w innych kwestiach powiązanych można na nasz liczyć. Nasi doświadczeni pracownicy wielokrotnie w różnym stopniu brali udział w rozwiązywaniu problemów jakościowych i zamykaniu statusów CSL. Jedną z usług powiązanych jest usługa Rezydenta Inżyniera. Więcej informacji po kliknięciu w link.