Zasady zarzadzania energią w firmie produkcyjnej i usługowej. ISO 50001

Program

Kontekst organizacji: 

 • Czynniki zewnętrzne wewnętrzne związane z zakupem, użytkowaniem, przetwarzaniem i zużyciem energii 
 • Wymagania prawne i inne wymagania – identyfikacja i ocena zgodności 

Przywództwo: 

 • Rola i odpowiedzialność kierownictwa 
 • Polityka firmy dotycząca zarządzania energią 
 • Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania 
 • Zadania zespołu ds. zarzadzania energią 

Ryzyka i szanse dotyczące: 

 • Efektywności energetycznej 
 • Wpływu ww. na bezpieczeństwo biznesowe 

Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka. 

Przegląd energetyczny. Energia bazowa. Wskaźniki wyniku energetycznego. 

Powiązanie analizy ryzyka z wynikami z przeglądu energetycznego. 

Ocena wyników zaplanowanych działań – ustalanie zasad oceny i odpowiedzialności. 

Wsparcie procesów: 

 • Zasoby 
 • Kompetencje 
 • Świadomość 
 • Komunikacja 
 • Udokumentowane informacje 

W odniesieniu do wymagań związanych z zarządzaniem energią 

Planowanie działań i kontrola w zakresie zarządzania energią. 

Projektowanie i zakupy z uwzględnieniem wymagań dotyczących efektywności energetycznej. 

Ocena działań. 

Wykorzystanie wyników auditów. 

Przegląd systemu zarządzania. 

Doskonalenie. 

Test końcowy. 

Co zyskujesz?

 • Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania energią zgodnie z międzynarodowymi standardami.
 • Zwiększenie świadomości na temat zużycia energii i identyfikacja obszarów do poprawy.
 • Optymalizacja kosztów operacyjnych poprzez lepsze zarządzanie energią.
 • Poprawa wyników finansowych firmy dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu energii.
 • Wzrost konkurencyjności i wizerunku ekologicznego organizacji.
Zapisz się już dziś
 • SIERPIEŃ
  Zasady zarzadzania energią w firmie produkcyjnej i usługowej
  ISO 50001
  PLN590
  os.
  • Online/stacjonarnie - Katowice
  • Maks. 10 uczestników
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Czas - 8h