Info

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników wymagań branży motoryzacyjnej dla procesu planowania i projektowania jakości wyrobu. Szkolenie przedstawia ustandaryzowane podejście do planowania jakości wyrobu przedstawione w podręczniku referencyjnym organizacji AIAG „APQP – Advanced Product Quality Planing” oraz organizacji VDA QMC „Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części”.

 • Zawartość
  • Wprowadzenie do zagadnienia planowania jakości w motoryzacji
  • Odniesienia do IATF 16949:2016 i wymagań Klienta
  • Podejście wg standardu APQP
   • Fundamenty w podejściu do planowania jakości
   • Fazy projektu planowania jakości
   • Produkty pracy
   • Projektowanie planu kontroli
  • Podejście wg standardu VDA RGA w łańcuchu dostaw
   • Analiza ryzyka
   • Odpowiedzialności i komunikacja
   • Ocena stopnia dojrzałości części
  • Przegląd kryteriów i klasyfikacji poziomu dojrzałości RG0 – RG7
  • Integracja z podejściem projektowym w organizacji
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z planowaniem jakości wyrobu, a przede wszystkim do członków zespołów projektowych rozwoju nowego produktu i procesu, liderów i kierowników projektów oraz kadry menedżerskiej.

 • Rekomendowany czas trwania

  3 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wiedzę na temat wymagań dla audytowania systemów zarządzania określonych w normie ISO 19011:2018. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom zwiększyć efektywność i skuteczność procesów audytowych w organizacji i ułatwi zarządzanie kompetencjami audytorów.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski