Info

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytorów oraz przekazania im niezbędnej wiedzy do identyfikacji ryzyka, niezgodności oraz wskazywania potencjałów w całym łańcuchu dostaw.

 • Zawartość
  • Systemy jakości, wdrożenie i korzyści z audytów procesu
  • Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia
  • Podejście procesowe w odniesieniu do etapów audytu
  • Planowanie i przeprowadzanie audytu procesu
  • Analiza potencjału
  • Ocena, zatwierdzenie raportu i zakończenie audytu
  • Interpretacja katalogu pytań:
   • P2 Zarządzanie projektem
   • P3 Planowanie rozwoju wyrobu i procesu
   • P4 Realizacja rozwoju wyrobu i procesu
   • P5 Zarządzanie dostawcami
   • P6 Analiza procesu produkcji
   • P7 Zadowolenie Klienta, serwis, działania posprzedażowe
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych procesu, osób chcących uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu audytowania audytów procesu zgodnie z VDA 6.3.

 • Rekomendowany czas trwania

  3 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli dokładnie zrozumieć wymagania dla audytów procesu zgodnie z VDA 6.3. Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować audyty procesów wytwarzania zarówno we własnej organizacji jak i u dostawców.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości