Info

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskiem funkcjonującego wg wymagań normy ISO 14001:2015.

 • Zawartość
  • Kontekst organizacji i przywództwo
  • Planowanie i działania operacyjne
  • Ocena efektów i doskonalenie
  • Kompetencje audytorów
  • Przygotowanie do audytu
  • Przeprowadzanie audytu
  • Techniki audytowania
  • Formułowanie niezgodności i sporządzanie raportu z audytu
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które będą w przyszłości realizowały audyty wewnętrzne systemu zarządzania środowiskiem w swoich organizacjach lub organizacjach swoich dostawców.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania normy w odniesieniu do systemów zarządzania jakością. Zdobyta wiedza uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów w sposób skuteczny i efektywny.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom pracowników liniowych
  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski