Info

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonującego wg wymagań normy ISO 45001:2018.

 • Zawartość
  • Podstawowe wymagania prawne z zakresu BHP
  • Systemowe podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Omówienie wymagań normy ISO 45001:2018
  • Kompetencje oraz rola audytorów wewnętrznych
  • Wytyczne dotyczące audytowania – wymagania ISO 19011:2018
  • Ćwiczenia i warsztaty z zakresu audytowania
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do inspektorów BHP, pracowników BHP, kierownictwa średniego szczebla i osób wyznaczonych do przeprowadzenia audytów wewnętrznych. Także dla wszystkich którzy chcą zdobyć lub ugruntować wiedzę o systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie skierowane jest do inspektorów BHP, pracowników BHP, kierownictwa średniego szczebla i osób wyznaczonych do przeprowadzenia audytów wewnętrznych. Także dla wszystkich którzy chcą zdobyć lub ugruntować wiedzę o systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom pracowników liniowych
  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski