Info

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego systemu zarządzania energią opartego o wymagania normy ISO 50001:2018.

 • Zawartość
  • Zasady funkcjonowania SZE według normy ISO 50001:2018
  • Terminologia i wymagania ISO 50001:2018
  • Dokumentacja wymagana normą ISO 50001:2018
  • Kompetencje audytorskie
  • Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
  • Sporządzanie raportu z audytu
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych systemu zarządzania energią, pełnomocników ds. SZE, przedstawicieli najwyższego kierownictwa. Także osób chcących uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu audytowania wymagań ISO 50001:2018.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią, Pełnomocników ds. SZE, przedstawicieli najwyższego kierownictwa. Także osób chcących uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu audytowania wymagań ISO 50001:2018.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom pracowników liniowych
  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski