Info

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy ISO 9001:2015 ze szczególnym zwróceniem uwagi na interpretację wymagań oraz sposoby audytowania tych wymagań.

 • Zawartość
  • Terminy i definicje
  • Kontekst organizacji i jej otoczenie
  • Przywództwo, role, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji
  • Analizy ryzyka i szans
  • Wsparcie i działania operacyjne
  • Zarządzanie procesami realizowanymi na zewnątrz
  • Analiza danych i ocena wyników
  • Przegląd zarządzania Doskonalenie w organizacji
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które będą w przyszłości realizowały audyty wewnętrzne systemu w swoich organizacjach lub organizacjach swoich dostawców.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy na temat zagrożeń związanych z emisją GHG na bazie przepisów światowych europejskich i krajowych czyli w kontekście idei Zrównoważonego Rozwoju. W szczególności uczestnicy dowiedzą się o rodzajach emisji, wyliczaniu ich poziomów oraz sposobach obliczania śladu węglowego i środowiskowego. Całość tej wiedzy pozwoli na przygotowanie własnej Firmy do funkcjonowania w nowych zmieniających się w związku ze zmianami klimatu warunkach.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom inżyniera jakości