Info

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o wymagania norm: ISO9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001.

 • Zawartość
  • Przegląd wymagań normy ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
  • Kompetencje audytorów
  • Przygotowanie do audytu
  • Przeprowadzanie audytu
  • Techniki audytowania
  • Formułowanie niezgodności i sporządzanie raportu z audytu
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania, osób chcących uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu audytowania wymagam ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie uszeregować i zrozumieć wymagania norm w odniesieniu do systemów zarządzania. Zdobyte podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować audyty zintegrowane, co pozwoli zwiększyć efektywność oraz skuteczność procesu audytów.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom pracowników liniowych
  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski