Info

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytorów wyrobu oraz przekazania im wiedzy do przygotowanie skutecznego programu audytów.

 • Zawartość
  • Definicje, cel i zakres stosowania
  • Przebieg audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5
  • Planowanie i przygotowanie audytu wyrobu
  • Przeprowadzanie audytów wyrobu
  • Dokumentacja i ocena wyników audytu wyrobu
  • Raport z audytu wyrobu
  • Działania korygujące i doskonalące
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie i realizację audytów wyrobu oraz za definiowanie programów audytów. Szkolenie zapewni również odpowiednie narzędzia dla osób, które chcą zgłębić wiedzę zakresu realizacji audytów wyrobu zgodnie z VDA 6.5.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania normy w odniesieniu do systemów zarządzania jakością. Zdobyta wiedza uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów w sposób skuteczny i efektywny.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu