Info

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności producentów za wytwarzany wyrób.

 • Zawartość
  • Wprowadzenie do prawa konsumenckiego
  • Obowiązki wynikające z prawnej odpowiedzialności za wyrób
  • Standaryzację pracy
  • Nadzorowanie prac, zapisów oraz weryfikację i obowiązki związane z ich utrzymaniem
  • Nadzorowanie wdrażanych zmian
  • Zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyjnym
  • Komunikowanie niezgodności
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do liderów, kierowników niższego i średniego szczebla oraz pracowników liniowych.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień

 • Korzyści

  Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą wymagań prawnych i swoich obowiązków związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo wyrobu. Obowiązek nakładany przez producentów OEM do powołania Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Wyrobu w łańcuchu dostaw jedynie potwierdza ogromne znaczenie znajomości i przestrzegania wymagań normatywnych i prawnych w tym zakresie.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom pracowników liniowych
  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR