Info

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów specjalnych zgodnie z CQI 15 oraz praktyczne zaprezentowanie z formularzami audytowymi.

 • Zawartość
  • Norma CQI15 w świetle specyficznych wymagań Klienta oraz IATF16949:2016
  • Matryca CSR, diagram przebiegu procesu
  • Podejście procesowe WSA – tworzenie diagramów żółwia
  • Omówienie grupy norm CQI ze szczególnym uwzględnieniem CQI15 (sekcja 1-5, sekcja 6, tabele A-D)
  • Podstawy zarządzania WSA
  • Kwalifikacje audytorów
  • Audyt – planowanie, realizacja i raportowanie (wymagania normy 19011:2018)
  • Główne zagadnienia CQI15:
   • Odpowiedzialność kierownictwa i planowanie jakości
   • Matryca odpowiedzialności
   • Diagram przebiegu procesu FMEA i plan kontroli dla procesów specjalnych
   • Składowanie wyrobów, transport
   • Wymagania dotyczące wyposażenia i oprzyrządowania
   • Zarządzanie przyrządami pomiarowymi
   • Częstotliwość kontroli procesu (kontrola lotna, kontrola końcowa)
   • Statystyczne sterowanie (SPC) dla procesów specjalnych
   • Działania korygujące – analiza przyczyn źródłowych
   • Działania zapobiegawcze
   • Standaryzowane instrukcje pracy
  • Job Audit – audyt wyrobu, audyt procesu spawania, audyt pakowania
  • Omówienie poszczególnych elementów i kroków procesowych z tabeli (A-D) w odniesieniu do znanych narzędzi i dokumentacji jakościowej
  • Ćwiczenia:
   • Budowanie diagramu żółwia dla procesu zarządzania CSRami w organizacji
   • Tworzenie matrycy i diagramu przebiegu procesu dla CSRów
   • Sporządzanie diagramu przebiegu dla procesów
   • Określanie zasad tworzenia instrukcji standaryzowanych procesu spawania
   • Mapowanie ról i odpowiedzialności
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się programowaniem oraz przeprowadzaniem audytów. Również do wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat standardu CQI 15.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania standardu CQI 15 w odniesieniu do procesów spawania i zgrzewania. Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów specjalnych w sposób skuteczny i efektywny.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu