Info

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów warstwowych. Podczas szkolenia również przekazana zostanie wiedza z zakresu wdrażania programu audytów warstwowych (LPA) w organizacji.

 • Zawartość
  • Podstawowe pojęcia, terminy i definicje
  • Opracowanie wytycznych audytów warstwowych
  • Planowanie audytów i określanie priorytetów
  • Listy kontrolne -opracowywanie i aktualizowanie
  • Etapy audytów warstwowych
  • Identyfikacja i definiowanie niezgodności
  • Kwalifikacje audytorów
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest zarówno do osób odpowiedzialnych za wdrożenie audytów warstwowych, osób z różnych poziomów w organizacji, które będą angażowane do ich realizacji.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania standardu CQI 8. Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów specjalnych w sposób skuteczny i efektywny.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom pracowników liniowych
  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom menadżerski