Info

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów specjalnych zgodnie z CQI 9.

 • Zawartość
  • Charakterystyka procesów specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu obróbki cieplnej
  • Normy AIAG CQI, jako sposób standaryzacji podejścia i prowadzenia procesów specjalnych
  • CQI 09 – omówienie normy do zarządzania procesami obróbki cieplnej, w tym:
   • Poziom i rodzaje kontroli procesu
   • Szczegółowe wymagania dotyczące procesu i częstotliwości jego oceny
   • Odpowiedzialność kierownictwa, dedykowany personel, auditorzy i planowanie jakości
   • Monitoring, analiza, dokumentacja oraz ocena danych OC
   • Przeciwdziałanie utracie identyfikowalności
   • Postępowanie z produktem niezgodnym
  • Omówienie TUS oraz SAT
  • Składowanie, transport i przechowywanie wyrobów
  • Zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami, szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia
  • Częstotliwość kalibracji i certyfikacji urządzeń procesowych
  • Audit i jego rola w procesie produkcyjnym:
   • Audit zadaniowy
   • Audit wyrobu
   • Audit procesu
   • Audit pakowania
  • Część praktyczna szkolenia oparta na dobrych praktykach
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do pracowników z różnych szczebli organizacji, którym powierzona będzie odpowiedzialność za przygotowanie i realizację audytów specjalnych procesu obróbki cieplnej.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień

 • Korzyści

  Zdobyta podczas szkolenia wiedza umożliwi uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania standardu CQI 9 w odniesieniu do procesów obróbki cieplnej. Zdobyte podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów specjalnych w sposób skuteczny i efektywny.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu