Info

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy o założeniach i zasadach GOZ – Gospodarki o Obiegu Zamkniętym ( Circular Economy ). Różnica w stosunku do innych ofert polega na przedstawieniu przepisów prawnych dotyczących wdrażania GOZ w każdej perspektywie czasowej oraz sposobów i źródeł jego finansowania. Szczególnym celem jest pokazanie znaczenia GOZ jako jednego z najważniejszych elementów światowej Strategii walki z kryzysem klimatycznym.

 • Zawartość
  • Założenia i zasady dotyczące GOZ
  • Ślad węglowy + ślad środowiskowy, jako podstawowe wskaźniki GOZ – wyznaczanie i zmniejszanie
  • Obecnie obowiązujące (2022) i zapowiadane (2023) przepisy prawne dotyczące wdrażania GOZ w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej
  • Sposoby wdrażania GOZ w przedsiębiorstwie w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej – metodyka i dobre praktyki
  • Sposoby finansowania wewnętrznego oraz zewnętrznego GOZ, ze szczególnym uwzględnieniem:
   • zielonych obligacji,
   • narzędzi finansowania przewidzianych w Zielonym Europejskim Ładzie (The European Green Bonds) – głównie zrównoważone inwestycje.
 • Dla kogo

  Szkolenie dedykowane jest menedżerom odpowiedzialnym za kreowanie i realizację Strategii przedsiębiorstw, pracownikom działów finansowych, wszystkim odpowiedzialnym za współpracę z Urzędami Administracji Publicznej oraz osobom odpowiedzialnym za raportowanie wyników wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy na temat GOZ na poziomie europejskim i krajowym czyli w kontekście EZŁ/EGD – Europejskiego Zielonego Ładu / European Green Deal ). W szczególności uczestnicy dowiedzą się o znaczeniu Śladu węglowego i Śladu środowiskowego jako podstawowych wskaźnikach GOZ a także o możliwościach finansowania jej wdrażania. Całość tej wiedzy pozwoli na przygotowanie własnej Firmy do funkcjonowania w nowych zmieniających się w związku ze zmianami klimatu warunkach.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Top Management
  • Członkowie Zarządów Spółek
  • Dyrektorzy do spraw Strategii
  • Członkowie Zespołów strategicznych
  • Dyrektorzy Finansowi
  • Dyrektorzy Jakości
  • Dyrektorzy techniczni
  • Menedżerowie odpowiedzialni za Ochronę środowiska