Info

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji dotyczącej metod doboru i oceny środków kontrolno-pomiarowych w oparciu o 2 najpopularniejsze standardy w motoryzacji rekomendowane przez organizacje AIAG i VDA-QMC

 • Zawartość
  • Pojęcia i definicje odnoszące się do systemu pomiarowego
  • Elementy wspólne i różnice w podejściu wg MSA i VDA 5
  • Ogólne koncepcje oceny systemu pomiarowego
  • Przedstawienie i omówienie metod dla cech mierzalnych
  • Przedstawienie i omówienie metod dla cech atrybutywnych
  • Ćwiczenia z zakresu różnych metod, m.in.:
   • GR&R
   • Kappa
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Kwalifikacja procesów kontrolno-pomiarowych
 • Dla kogo

  Szkolenie dostarczy uczestnikom pełnego obrazu na temat planowania, zarządzania i kwalifikacji procesów i systemów pomiarowych. Stosując tę wiedzę, organizacja jest w stanie wyeliminować problemy wynikające z nieprawidłowo działającego systemu pomiarowego. Szkolenie obejmuje swoim zakresem również uwzględnienie aspektu ekonomicznego przy doborze systemów pomiarowych co wpływa pozytywnie na wzrost czasu wartości dodanej w procesie realizacji wyrobu oraz na zmniejszenie kosztów nadzoru nad systemem pomiarowym.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień

 • Korzyści

  Szkolenie dostarczy uczestnikom pełnego obrazu na temat planowania, zarządzania i kwalifikacji procesów i systemów pomiarowych. Stosując tę wiedzę, organizacja jest w stanie wyeliminować problemy wynikające z nieprawidłowo działającego systemu pomiarowego. Szkolenie obejmuje swoim zakresem również uwzględnienie aspektu ekonomicznego przy doborze systemów pomiarowych co wpływa pozytywnie na wzrost czasu wartości dodanej w procesie realizacji wyrobu oraz na zmniejszenie kosztów nadzoru nad systemem pomiarowym.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski