Info

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy do przygotowania własnych przedsiębiorstw do raportowania niefinansowego wymaganego Dyrektywą CSRD. Różnica w stosunku do innych ofert polega na przedstawieniu wymagań dotyczących ujawniania informacji związanych ze Zrównoważonym Rozwojem w kontekście najnowszej wiedzy o zmianach klimatu, celach Zrównoważonego Rozwoju i obowiązujących przedsiębiorców wymaganiach prawnych.

 • Zawartość
  • Kontekst wdrażania zrównoważonego rozwoju
  • Kontekst społeczny: zmiany w trendach społecznych jako podstawa realizacji Zrównoważonego Rozwoju
  • Kontekst legislacji światowej: 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz kierunki i sposoby ich realizacji
  • Kontekst legislacji europejskiej: Europejski Zielony Ład oraz zmniejszanie śladu węglowego i śladu środowiskowego jako główne sposoby jego realizacji
  • Dyrektywa CSRD – prezentacja wymogów i zasad ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
  • Charakterystyka i sposoby wyliczania wskaźników związanych z klimatem i pozostałymi wskaźnikami środowiskowymi
  • Charakterystyka i sposoby wyliczania wskaźników związanych z kwestiami społecznymi, pracownikami, poszanowaniem praw człowieka oraz praktykami antykorupcyjnymi
 • Dla kogo

  Szkolenie dedykowane jest menedżerom odpowiedzialnym za kreowanie i realizację Strategii przedsiębiorstw, wszystkim odpowiedzialnym za spełnianie wymagań prawnych oraz osobom odpowiedzialnym za raportowanie wyników wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy o działaniach w obszarze Ochrony Klimatu na poziomie globalnym, europejskim ( EU ) i krajowym. W szczególności o Celach Zrównoważonego Rozwoju i wymaganiach prawnych jakie trzeba i trzeba będzie , w tym zakresie, spełniać. Przede wszystkim, jednak uczestnicy otrzymają aktualną informację o wymaganiach dotyczących raportowania niefinansowego zawartych w DYREKTYWIE CSRD. Całość tej wiedzy pozwoli na przygotowanie własnej Firmy do funkcjonowania w nowych zmieniających się w związku ze zmianami klimatu warunkach.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Top Management
  • Członkowie Zarządów Spółek
  • Dyrektorzy do spraw Strategii
  • Członkowie Zespołów strategicznych
  • Dyrektorzy Finansowi
  • Dyrektorzy Jakości
  • Dyrektorzy techniczni
  • Menedżerowie odpowiedzialni za Ochronę środowiska