Info

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat nowych europejskich standardów (ESRS) dotyczących zrównoważonego rozwoju (ESG) zgodnych z dyrektywą CSRD 2022/2464 z dnia 14. 12. 2022 r. Raportowanie ESG od 2024 roku stanie się obowiązkowym standardem najpierw dla dużych jednostek zainteresowania publicznego, by stopniowo w 2027 objąć tym obowiązkiem małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, zatrudniające powyżej 10 pracowników. Aby zwiększyć poziom pewności w odniesieniu do informacji na temat ESG, biegli rewidenci lub firmy audytorskie będą miały obowiązek wyrażenia opinii na temat zgodności sprawozdawczości ESG z wymogami unijnymi na podstawie usługi atestacyjnej. Dlatego celem szkolenia jest także przygotowanie audytorów do takich badań.

 • Zawartość
  • Co to jest dyrektywa CSRD? – ogólna idea, terminy wdrażania, konsekwencje dla firm
  • Nowe europejskie standardy ESRS – wprowadzenie
  • Wymogi ujawniania informacji dotyczących środowiska naturalnego (ESRS E1 – E5)
  • Wymogi ujawniania informacji dotyczących społeczeństwa ESRS S1 – S4)
  • Wymogi ujawniania informacji dotyczących struktury zarządzania firmą, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem (ESRS G1)
  • Zmiana usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność na usługę atestacyjną dającą wystarczającą pewność na temat zrównoważonego rozwoju i praktyk sprawozdawczych
 • Dla kogo

  Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które zajmowały się opracowywaniem strategii społecznej odpowiedzialności firmy lub/i przygotowywaniem raportów niefinansowych. Drugą grupą są pracownicy, którzy podejmą się tych zadań zgodnie z zaleceniami dyrektywy CSRD oraz standardami ESRS.

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Biegli rewidenci (audytorzy)

  • Osoby przygotowujące sprawozdania finansowe i niefinansowe w firmie

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy o nowych regulacjach dotyczących standardów ESG (środowisko, społeczeństwo, ład organizacyjny), które od 2024 roku będą systematycznie wdrażane w państwach UE. W szczególności o wymogach dotyczących sprawozdawczości niefinansowej skonsolidowanej ze sprawozdawczością finansową, która podlegać będzie niezależnemu audytowi weryfikującemu zgodność raportowania z unijnymi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy otrzymają także informacje na temat szczegółów związanych z dostosowaniem przedsiębiorstwa do wymogów ESG.