Info

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podejścia do analizy FMEA wyrobu wg zunifikowanego podejścia rekomendowanego przez organizacje AIAG i VDA QMC. Uczestnicy nabędą umiejętności poprawnej identyfikacji funkcji produktu w powiązaniu z potencjalnymi błędami, ich skutkami oraz przyczynami. Będą też w stanie wziąć odpowiedzialność za przeprowadzenie skutecznej analizy FMEA wyrobu w swojej organizacji.

 • Zawartość
  • Przedstawienie nowego podejścia do analizy P-FMEA
  • Cele oraz integracja nowego podejścia w organizacji i łańcuchu dostaw
  • Podejście projektowe przy realizacji analizy P-FMEA (5T)
  • Zespół PFMEA: role i odpowiedzialności w zespole
  • „7 kroków” w przeprowadzeniu P-FMEA
  • Relacja między DFMEA i P-FMEA
  • Podejście do analizy ryzyka, m.in.:
   • Tabele S O D
   • Action Priority (AP)
  • Rola moderatora
  • Ćwiczenia i warsztaty
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które są bezpośrednio odpowiedzialne za realizację lub moderowanie analiz ryzyka w organizacji. Kolejną grupę stanowią uczestnicy zespołów do opracowywania analiz P-FMEA w ramach projektu rozwoju nowego wyrobu, tj. inżynierowie i specjaliści, liderzy, kierownicy projektów jak i menedżerowie, będący właścicielami procesów związanych z planowaniem i rozwojem nowego procesu.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Uczestnicy nabędą umiejętności poprawnej identyfikacji etapów procesu w powiązaniu z potencjalnymi błędami, ich skutkami oraz przyczynami. Będą w stanie wziąć odpowiedzialność za przeprowadzenie skutecznej analizy FMEA procesu w swojej organizacji. Szkolenie kładzie również duży nacisk na projektowe podejście do analizy P-FMEA, rolę lidera projektu, moderatora oraz odpowiedzialności członków zespołu P-FMEA. Dzięki umiejętności planowania projektu realizacji P-FMEA kierownictwo i interesariusze zyskują transparentność na wszystkich etapach jego realizacji.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski