Info

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania procesem. Jeżeli myślimy o doskonaleniu, to musimy zacząć od doskonalenia procesu, ponieważ wyroby i usługi są przez nie wytwarzane, a każdą podejmowaną aktywność można określić jako proces.

 • Zawartość
  • Pojęcie i rola procesów w podejściu procesowym w zarządzaniu
  • Korzyści z podejścia procesowego
  • Jak wdrożyć podejście procesowe w organizacji ?
  • Ustanowienie procesów i pod procesów
   • Procesy zorientowane na Klienta
   • Procesy zarządcze
   • Procesy wspierające
  • Narzędzia do opisu i analizy procesów, m.in.:
   • Diagram Żółwia
   • Diagram przepływu (Flow chart)
  • Modele procesu
  • Zarządzanie procesem
   • Rola i odpowiedzialności właściciela procesu
   • Pozostałe role i odpowiedzialności
  • Zmienność w procesie
  • Pomiar i doskonalenie procesu
  • Ćwiczenia i warsztaty
 • Dla kogo

  Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, inżynierów, liderów i menedżerów każdego szczebla zarządzania, od których codziennej pracy zależy efektywność i skuteczność procesów. Na szkolenie zapraszamy również osoby zarządzające firmą, które są już „zmęczone” podejściem silosowym opartym sztywno na schemacie organizacyjnym i chcą wprowadzić w swoich firmach podejście procesowe, oparte na wynikach procesów, a nie pojedynczych działów.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień

 • Korzyści

  Nie jesteśmy w stanie zbudować organizacji składającej się z samych „gwiazd”, ale każda organizacja jest w stanie stworzyć dobrze zaprojektowane i niezawodne procesy. Dlatego zrozumienie i stosowanie w organizacji podejścia procesowego, umożliwi organizacji osiąganie lepszych wyników, przy jednoczesnych wzroście transparentności i zaangażowania pracujących w niej osób.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom pracowników liniowych
  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski