Info

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie jednej z najważniejszych metod ukierunkowanych na zapobieganie błędom i analizę ryzyka. FMEA jest metodą służącą do systematycznego wyłapywania możliwych problemów, przewidywania ich ewentualnych skutków, oceny związanego z nimi ryzyka i racjonalnego zapobiegania występującym problemom. Szkolenie oparte jest w dużym stopniu na metodyce analizy FMEA rekomendowanej przez SAE (Society of Automotive Engineers) oraz uwzględnia elementy podejścia używanego w branży Automotive.

 • Zawartość
  • Cel i genezę powstania FMEA
  • Korzyści i obszary zastosowania
  • Rodzaje FMEA, m.in.:
   • Systemu
   • Wyrobu
   • Procesu
   • Logistyczne
  • Przebieg analizy FMEA
  • Stosowane formularze
  • Tablice ocen i ocena ryzyka
  • Jak skutecznie wprowadzić FMEA w organizacji?
   • Rola przywództwa
   • FMEA jako projekt
   • Rola i obowiązki lidera, moderatora i zespołu projektowego
  • Warsztaty i ćwiczenia
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób i organizacji, które planują wdrożenie lub są na etapie wdrożenia metody FMEA. Szkolenie może być również wykorzystane jako zapoznanie się z samą metodą dla osób nie związanych z branżą Automotive. Adresatem będą zatem specjaliści, inżynierowie, liderzy oraz kierownicy wszystkich obszarów, w których zastosowanie metody FMEA dostarczy organizacji i jej Klientom wartość i korzyści.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień

 • Korzyści

  Dzięki szkoleniu uczestnicy zrozumieją i będą potrafili stosować metodę FMEA w swoich organizacjach. Umiejętność zarządzania ryzykiem w oparciu o przewidywanie błędów, ich możliwych skutków i następstw wpłynie korzystnie na wyniki organizacji. Pozwoli też zmienić kulturę z „reakcyjnej”, na kulturę „zapobiegania” oraz zwiększy zaangażowanie i odpowiedzialność w organizacji.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości