Info

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu rekomendowanych przez AIAG wymagań branży motoryzacyjnej w odniesieniu do zatwierdzenia wyrobu i procesu produkcji. Jest to jeden z etapów końcowych weryfikujący skuteczność realizacji projektu wdrażania nowych wyrobów i procesów lub ich modyfikacji. Wymóg zatwierdzenia obowiązuje w całym łańcuchu dostaw, więc ma zastosowanie w takim samym stopniu do wyrobów gotowych danej organizacji, jaki i komponentów dostarczanych przez jej dostawców.

 • Zawartość
  • Cel i zakres obowiązywania standardu; odniesienie do IATF 16949
  • Harmonogram zatwierdzenia wyrobu i procesu jako element planu projektu
  • Wymagania w zakresie udokumentowanych produktów pracy i ich jakości
  • Wymagania dotyczące przedłożenia
  • Poziomy przedłożenia i statusy zatwierdzeń
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inżynierów, specjalistów i liderów odpowiedzialnych za skuteczne i terminowe przeprowadzenie procesu zatwierdzenia nowego wyrobu i procesu. oraz ich modyfikacji zarówno dla części zakupowych, jak i wyrobów finalnych dostarczanych do Klienta. Kolejną grupę stanowią członkowie zespołów projektowych powołanych do rozwoju nowego wyrobu lub jego modyfikacji.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień

 • Korzyści

  Uczestnicy nabędą umiejętności związane ze skutecznym planowaniem procesu zatwierdzenia wyrobu i procesu rozwoju nowego wyrobu. Uzgodnienie z Klientem zakresu przedłożenia oraz wymagań jakościowych dotyczących pojedynczych produktów pracy pozwoli na terminowe i skuteczne zatwierdzenie wyrobu i procesu ze strony Klienta. Powiązanie wyników zatwierdzenia wyrobu z uregulowaniem przez Klientów kosztów związanych z rozwojem i wykonaniem narzędzi produkcyjnych dodatkowo wpływa na istotność tego procesu.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski