Info

Celem szkolenia jest przedstawienie w jasny i zrozumiały sposób najważniejszych zasad tworzenia i odczytywania rysunków technicznych. Dzięki wykładom i ćwiczeniom uczestnicy nabiorą umiejętności do samodzielnego korzystania z dokumentacji rysunkowej wyrobów

 • Zawartość
  • Charakterystykę rysunku technicznego
  • Klasyfikację rysunków technicznych
  • Rodzaje linii stosowanych w rysunku technicznymi i ich znaczenie
  • Rzutowanie prostokątne
  • Różnice w rzutowaniu amerykańskim i europejskim
  • Przekroje, przenikania i wyrwania oraz ich sposób przedstawiania na rysunku
  • Sposoby wymiarowania
  • Tolerancje kształtu i położenia oraz ich interpretacja
  • Specjalne oznaczenia na rysunkach technicznych
  • Metrologia warsztatowa
  • Najczęstsze błędy przy pomiarach długości i kąta
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które na co dzień w swojej pracy bazują na rysunkach technicznych natomiast nie posiadają wykształcenia technicznego. Zapraszamy również osoby, które chcą odświeżyć lub pogłębić wiedzę z tego zakresu.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Umiejętność prawidłowego czytania rysunku technicznego jest podstawową kompetencją wymaganą na stanowiskach i w procesach, w których punktem odniesienia jest rysunek techniczny. W wielu organizacjach rysunek techniczny jest podstawowym i często jedynym punktem odniesienia do specyfikacji produktowej Klienta. Kompetencje z tego zakresu pozwalają na prawidłowe zrozumienie wymagań Klienta w odniesieniu do dostarczanego wyrobu.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom pracowników liniowych
  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości