Info

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy o negatywnym wpływie emisji gazów cieplarnianych – GHG ( Greenhouse Gases ) na zmiany klimatu. Różnica w stosunku do innych ofert polega na przedstawieniu legislacji na każdym poziomie oraz metod wyliczania poziomów emisji dotyczących emisji ( Scope 1, Scope 2, Scope 3 ). Szczególnym celem jest pokazanie znaczenia ograniczania emisji jako jednego z najważniejszych elementów światowej Strategii walki z kryzysem klimatycznym.

 • Zawartość
  • Potrzeba zmniejszania emisji GHG w związku z negatywnymi zmianami klimatycznymi – kontekst środowiskowy oraz wynikająca z niego legislacja na poziomie światowym, europejskim i polskim
  • Rodzaje i zakres emisji Scope 1, Scope 2 oraz Scope 3, w ujęciu GHG Protocol oraz AR5. Standardy i normatywy służące wyznaczaniu emisji przedsiębiorstwa dla zakresu emisji Scope 1, Scope 2 i Scope 3 GHG Protocol, ISO 14067:2018 i wskazania TCFD
  • Wyliczanie i analiza poziomu emisji bezpośredniej przedsiębiorstwa w zakresie Scope 1 oraz sposoby jej ograniczania
  • Wyliczanie i analiza poziomu emisji pośredniej przedsiębiorstwa w zakresie Scope 2 (metoda location based i metoda market based) oraz sposoby jej ograniczania
  • Wyliczanie i analiza poziomu emisji pośredniej przedsiębiorstwa w zakresie Scope 3 dla poszczególnych elementów tego zakresu oraz sposoby jej ograniczania
  • Standardy obliczania śladu węglowego produktu, z odniesieniem do zasad z pkt. 4-6. Zasady, sposoby i metody wpisywania generowanego śladu węglowego w metodykę oceny cyklu życia produktu (LCA) oraz śladu środowiskowego.
 • Dla kogo

  Szkolenie dedykowane jest menedżerom odpowiedzialnym za kreowanie i realizację Strategii przedsiębiorstw, pracownikom działów ochrony środowiska, wszystkim odpowiedzialnym za współpracę z Urzędami Administracji Publicznej oraz osobom odpowiedzialnym za raportowanie wyników wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy na temat zagrożeń związanych z emisją GHG na bazie przepisów światowych europejskich i krajowych czyli w kontekście idei Zrównoważonego Rozwoju. W szczególności uczestnicy dowiedzą się o rodzajach emisji, wyliczaniu ich poziomów oraz sposobach obliczania śladu węglowego i środowiskowego. Całość tej wiedzy pozwoli na przygotowanie własnej Firmy do funkcjonowania w nowych zmieniających się w związku ze zmianami klimatu warunkach.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Top Management
  • Członkowie Zarządów Spółek
  • Dyrektorzy do spraw Strategii
  • Członkowie Zespołów strategicznych
  • Dyrektorzy Finansowi
  • Dyrektorzy Jakości
  • Dyrektorzy techniczni
  • Menedżerowie odpowiedzialni za Ochronę środowiska