Info

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej metod statystycznych stosowanych w sterowaniu jakością wyrobów i procesów. Zgodnie z wymaganiami branży motoryzacyjnej podejście to powinno opierać się na metodach statystycznych. Uczestnicy po szkoleniu będą mogli samodzielnie przeprowadzać analizę statystyczną tak, aby na jej podstawie, podejmować właściwe decyzje.

 • Zawartość
  • Wprowadzenie do SPC
  • Podstawowe narzędzia oraz miary statystyczne
  • Fazy kwalifikacji procesów
  • Zasady wdrażania SPC
  • Źródła zakłóceń – zasada 5M
  • Zmienność w procesach
  • Karty kontroli Jakości
  • Karty kontrolne – budowa i oprogramowanie statystyczne
  • Karty X-R
  • Rozkład normalny
  • Badania normalności rozkładu – metoda graficzna
  • Karty X-R wzory
  • Karty X-S wzory
  • Karty IX-MR wzory
  • Karty kontrolne – sygnały alarmowe
  • Wyznaczanie współczynników zdolności procesu Cp i Cpk
  • Zachowanie współczynników Cp i Cpk
  • Wyznaczanie współczynników zdolności procesu
  • Karta c liczby niezgodności na jednostkę
  • Zalety stosowania kart kontrolnych
 • Dla kogo

  Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, inżynierów planowania jakości i rozwoju procesu w łańcuchu dostaw. Osób kwalifikujących te procesy oraz sprawujących nadzór nad zapewnieniem jakości i ich doskonaleniem. Zapraszamy również pracowników obszarów utrzymania ruchu, którzy chcieliby jeszcze bardziej zwiększyć nacisk na predyktywne utrzymanie ruchu w oparciu o wymagania IATF 16949.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dni

 • Korzyści

  Zrozumienie podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o metodę 8D i umiejętność jego stosowania pozwoli uczestnikom stać się bez obaw liderem lub ekspertem interdyscyplinarnego zespołu powołanego do rozwiązywania problemów. Dzięki temu wzrośnie skuteczność rozwiązywania problemów oraz kultura odpowiedzialności, co wpłynie pozytywnie na wyniki i ocenę organizacji.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom pracowników liniowych
  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski