Info

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy do przygotowania nowych oraz korygowania obecnych strategii inwestycyjnych przedsiębiorstw. Różnica w stosunku do innych ofert polega na oparciu szkolenia o najnowszą wiedzę nie tylko z zakresu prowadzenia inwestycji jako takich, ale także/przede wszystkim na najnowszej wiedzy o zmianach klimatu, celach Zrównoważonego Rozwoju i obowiązujących, w zakresie prowadzenia ZRÓWNOWAŻONYCH INWESTYCJI, wymaganiach prawnych.

 • Zawartość
  • Kontekst wdrażania zrównoważonych inwestycji i ich taksonomii
  • Kontekst społeczny: zmiany w trendach społecznych jako podstawa realizacji Zrównoważonego Rozwoju
  • Kontekst legislacji światowej: 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz kierunki i sposoby ich realizacji
  • Kontekst legislacji europejskiej: Europejski Zielony Ład oraz zmniejszanie śladu węglowego i śladu środowiskowego jako główne sposoby jego realizacji
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2020/852 oraz dokumenty powiązane – prezentacja wymogów i zasad taksonomii zrównoważonych inwestycji i ich wdrażania w sześciu obszarach realizacji celów
  • Przykłady produktów oraz usług związanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się jako zrównoważona środowiskowo – case studies + praca własna uczestników szkolenia
  • Przykłady rodzajów inwestycji oraz działań operacyjnych (nakładów i wydatków) związanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się jako zrównoważona środowiskowo – case studies + praca warsztatowa uczestników szkolenia
 • Dla kogo

  Szkolenie dedykowane jest menedżerom odpowiedzialnym za kreowanie i realizację strategii przedsiębiorstw, wszystkim odpowiedzialnym za spełnianie wymagań prawnych oraz osobom odpowiedzialnym za raportowanie wyników wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy o działaniach w obszarze Ochrony Klimatu na poziomie globalnym, europejskim ( EU ) i krajowym. W szczególności o Celach Zrównoważonego Rozwoju i wymaganiach prawnych jakie trzeba i trzeba będzie, w tym zakresie, spełniać. Ponadto, uczestnicy otrzymają informację o aktualnych trendach i narzędziach do Zarządzania Strategicznego. Całość tej wiedzy pozwoli na przygotowanie własnej Firmy do stworzenia STRATEGII NOWOCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Top Management
  • Członkowie Zarządów Spółek
  • Dyrektorzy do spraw Strategii
  • Członkowie Zespołów strategicznych
  • Dyrektorzy Finansowi
  • Dyrektorzy Jakości
  • Dyrektorzy techniczni
  • Menedżerowie odpowiedzialni za Ochronę środowiska