Info

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zaleceń niemieckich OEM w zakresie standardów zarządzania i nadzorowania udokumentowanej informacji zawartych w wydanym w sierpniu 2018 podręczniku VDA 1. Wiedza ta pozwoli uczestnikom zarządzać dokumentami i zapisami w ramach cyklu życia wyrobu i wprowadzać skuteczne standardy w zakresie zarządzania dokumentacją zgodnie z wymaganiami Klienta.

 • Zawartość
  • Cel i zakres obowiązywania standardu
  • Terminy i definicje
  • Postępowanie z informacjami w trakcie cyklu życia produktu
  • Wytyczne dla przechowywania
  • Systematyka klasyfikacji
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za tworzenie, nadzorowanie, zarządzanie oraz przechowywanie udokumentowanej informacji oraz do właścicieli procesów związanych z przechowywaniem udokumentowanej informacji.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień

 • Korzyści

  Szkolenie adresowane jest głównie do specjalistów i inżynierów ds. jakości, produkcji i inżynierii procesu, liderów produkcji odpowiedzialnych za projektowanie, tworzenie, weryfikację i doskonalenie standardów oraz dokumentacji.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski