Info

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom założeń i wymagań dla kontroli wzrokowej wyrobów z aspektem dekoracyjnym. Podczas szkolenia również przekazana zostanie niezbędna wiedza do ustanawiania warunków i parametrów kontroli wzrokowej.

 • Zawartość
  • Podstawowe pojęcia dla kontroli aspektów wizualnych
  • Definiowanie celów i specyfikacji dla aspektów wizualnych
  • Parametry kontroli: warunki, oświetlenie, czas
  • Kwalifikacje kontrolerów
  • Ocena zdolności systemu kontroli
  • Postępowanie z wzorcami
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrożenie i ustanawianie kontroli aspektów wizualnych, oraz dla osób, które będą odpowiedzialne za ich nadzór i ocenę.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień

 • Korzyści

  Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli uczestnikom do samodzielnego wdrożenia kontroli wyrobów z aspektem wizualnym. Dzięki przekazanej podczas szkolenia wiedzy uczestnicy nabędą umiejętności do oceny prawidłowości kontroli i warunków kontroli aspektów wizualnych.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu