Info

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym wydaniem podręcznika VDA 2, w którym bardzo wyraźnie podniesiono znaczenie wspólnych ustaleń pomiędzy Klientem a dostawcą w odniesieniu do procesu zatwierdzenia. W publikacji na znaczeniu zyskała analiza i poziom ryzyka jakie związane jest z zatwierdzeniem wyrobu i procesu.

 • Zawartość
  • Cel i zakres stosowania
  • Poprzednie publikacje
  • Proces zatwierdzenia w łańcuchu dostaw
  • Ustalenie zakresu dowodów
  • Zatwierdzenie procesu produkcyjnego
  • Droga do decyzji o zatwierdzeniu
  • Statusy zatwierdzenia
  • Specjalne procedury zatwierdzenia
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inżynierów, specjalistów i liderów odpowiedzialnych za skuteczne i terminowe przeprowadzenie procesu zatwierdzenia nowego wyrobu i procesu oraz ich modyfikacji zarówno dla części zakupowych, jak i wyrobów finalnych dostarczanych do Klienta. Kolejną grupę stanowią członkowie zespołów projektowych powołanych do rozwoju nowego wyrobu lub jego modyfikacji.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Uczestnicy nabędą umiejętności związane ze skutecznym planowaniem procesu zatwierdzenia wyrobu i procesu w ramach projektu rozwoju nowego wyrobu. Uzgodnienie z Klientem zakresu przedłożenia oraz wymagań jakościowych dotyczących pojedynczych produktów pracy pozwoli na terminowe i skuteczne zatwierdzenie wyrobu i procesu ze strony Klienta. Powiązanie wyników zatwierdzenia wyrobu z uregulowaniem przez Klientów kosztów związanych z rozwojem i wykonaniem narzędzi produkcyjnych dodatkowo wpływa na istotność tego procesu.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski