Info

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem analizy zwrotów z rynku w oparciu o standard VDA. Każda organizacja dostarczająca wyroby do branży motoryzacyjnej musi się liczyć z możliwością wystąpienia reklamacji użytkowników końcowych. W obliczu takiego faktu, organizacje muszą zdefiniować oraz wdrożyć proces analizy i postępowania ze zwrotami z rynku. Dla takiego procesu branża motoryzacyjna również określiła wymagania. Jedno z podstawowych wymagań to wyciągać wnioski w myśl DLA KOGO Sprawdź terminy Szkolenie skierowane jest w głównej mierze do specjalistów i inżynierów, którzy są odpowiedzialni za realizację procesu analizy zwrotów reklamacyjnych oraz osoby pełniące w organizacji rolę Pełnomocnika ds. Bezpieczeństw Wyrobu. Oprócz tego zapraszamy właścicieli procesów związanych z reklamacjami i zwrotami z rynku oraz wszystkie osoby, które ze względu na pełnione w organizacji role i/lub funkcje wymagają znajomości procesów związanych z analizą zwrotów z rynku. powiedzenia „uczyć się na błędach”.

 • Zawartość
  • Filozofia „Analiz zwrotów z rynku” zgodnie z VDA FFA i audyt standard
  • „Analiz zwrotów z rynku” zgodnie z VDA FFA i audyt standard – założenia
  • Proces gwarancyjny „Analiz zwrotów z rynku i standard audytowy ” zgodnie z VDA FFA
  • Przebieg procesu „Analiz zwrotów z rynku”
  • Diagnoza
  • Analiza przyczyn źródłowych i proces eliminacji wady
  • NTF (No troublefound)
  • TF (Technicalfactor)
  • Wskaźniki procesu i jakości
  • Raporty Jakościowe
  • Monitorowanie rynku
  • Planowanie „Analiza zwrotów z rynku”
  • Standard audytowy „Analizy zwrotów z rynku”
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest w głównej mierze do specjalistów i inżynierów, którzy są odpowiedzialni za realizację procesu analizy zwrotów reklamacyjnych oraz osoby pełniące w organizacji rolę Pełnomocnika ds. Bezpieczeństw Wyrobu. Oprócz tego zapraszamy właścicieli procesów związanych z reklamacjami i zwrotami z rynku oraz wszystkie osoby, które ze względu na pełnione w organizacji role i/lub funkcje wymagają znajomości procesów związanych z analizą zwrotów z rynku.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień

 • Korzyści

  Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy i kompetencji z zakresu procesu analizy zwrotów z rynku niezbędnej do przeprowadzenia skutecznej analizy pochodzących od Klienta z fazy użytkowania części.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski