Info

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników szkolenia wymagań branży motoryzacyjnej dla procesu oceny stopnia dojrzałości nowego wyrobu wg wytycznych standardu VDA RGA (MLA).

 • Zawartość
  • Wprowadzenie do zagadnienia planowania jakości w motoryzacji
  • Cel i zakres standardu
  • Zasady klasyfikacji ryzyka
  • Zastosowanie w łańcuchu dostaw
  • Stopnie dojrzałości
   • Fazy Sterowanie i ocena
   • Raportowanie
   • Eskalacja
  • Komunikacja i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw
  • Kryteria pomiaru stopnia dojrzałości RG0 – RG7
  • Odniesienie od standardu RPP (Robust Production Process)
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do członków zespołów projektowych rozwoju nowego produktu i procesu, liderów i kierowników projektów, kadry menedżerskiej oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z planowaniem jakości wyrobu i oceną stopnia dojrzałości.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać, zrozumieć i usystematyzować wiedzę dotyczącą standardu podejścia do oceny stopnia dojrzałości dla nowego wyrobu wg podręcznika referencyjnego, rekomendowanego przez niemieckich OEM. Zdobyta wiedza zwiększy świadomość zespołu projektowego odnoszącą się do poszczególnych faz i kryteriów oceny stopnia dojrzałości oraz komunikacji z Klientem i dostawcami. Umożliwi również realizację celów jakościowych organizacji i Klienta związanych z rozwojem i przekazaniem do produkcji seryjnej nowych wyrobów.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski