Info

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników idei odpornego procesu produkcyjnego, zdobycie wiedzy na temat narzędzi i metod oceny takiego procesu, jak również metodycznego podejścia do czynników i zakłóceń oddziaływujących na każdy proces. Nie zabraknie też wiedzy dotyczącej możliwości doskonalenia istniejących w każdej organizacji i w łańcuchu dostaw procesów.

 • Zawartość
  • Wprowadzenie do idei odpornego procesu produkcyjnego
  • Założenia dla odpornego procesu produkcyjnego, m.in.:
   • Kultura organizacyjna
   • Proces planowania i powstawania wyrobu
   • Funkcja jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym
   • Koncepcja logistyki
   • Zarządzanie ryzykiem
  • Standardy odpornego procesu produkcyjnego
  • Powiązane normy, wytyczne i metody
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do specjalistów i inżynierów zajmujących się planowaniem i optymalizacją procesów produkcyjnych w całym łańcuchu dostaw, jak również do liderów i kierowników projektu, kadry menedżerskiej oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z budową oraz rozwojem odpornych na zakłócenia procesów produkcyjnych.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli zaimplementować w swoich organizacjach oraz w łańcuchu dostaw model odpornego procesu produkcyjnego. Kultura zapobiegania błędom, czy podejście procesowe w połączeniu ze skutecznym stosowaniem odpowiednich list kontrolnych i standardów, umożliwi realizację założeń dla stworzenia odpornych procesów produkcyjnych.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski