Info

Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy audytorów wewnętrznych w zakresie metod audytowania, klasyfikowania niezgodności oraz raportowania. Warsztaty są uzupełnieniem wiedzy z zakresu wymagań normy IATF 16949:2016 pod kątem przeprowadzenia audytów systemu.

 • Zawartość
  • Wytyczne audytu systemu
  • Analiza ryzyka w procesie
  • Wymagania ISO 19011:2018
  • Wymagania „Wytycznych do certyfikacji na zgodność z IATF 16949:2016”
  • Postawy i zachowania podczas audytowania
  • Definiowanie niezgodności
  • Działania poaudytowe
 • Dla kogo

  Dzięki warsztatom nabyta wiedza teoretyczna zostanie przełożona na praktyczne wykorzystanie w czasie audytu. Zdobyte w czasie warsztatów informacje pozwolą uczestnikom realizować audyty w sposób bardziej skuteczny i efektywny.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Dzięki warsztatom nabyta wiedza teoretyczna zostanie przełożona na praktyczne wykorzystanie w czasie audytu. Zdobyte w czasie warsztatów informacje pozwolą uczestnikom realizować audyty w sposób bardziej skuteczny i efektywny.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości