Info

Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy audytorów wewnętrznych w zakresie metod audytowania, klasyfikowania niezgodności oraz raportowania. Warsztaty są uzupełnieniem wiedzy z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015 pod kątem przeprowadzenia audytów systemu.

 • Zawartość
  • Wytyczne audytu systemu
  • Analiza ryzyka w procesie
  • Wymagania ISO 19011:2018
  • Definiowanie niezgodności
  • Działania poaudytowe
  • Postawy i zachowania podczas audytowania
 • Dla kogo

  Warsztaty skierowane są dla audytorów wewnętrznych systemu, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności audytowania.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień

 • Korzyści

  Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie uszeregować i zrozumieć wymagania norm w odniesieniu do systemów zarządzania. Zdobyte podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować audyty zintegrowane, co pozwoli zwiększyć efektywność oraz skuteczność procesu audytów.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom inżyniera jakości