Info

Celem warsztatów jest zwiększenie kompetencji i pogłębienia wiedzy oraz umiejętności w obsłudze Międzynarodowej Materiałowej Bazy Danych, zarówno w zakresie oceny i zatwierdzania wykorzystywania raportów dostawców jak i raportów wysyłanych do Klienta.

 • Zawartość
  • Wymagania prawne istotne dla IMDS Dyrektywa 2000/53/EC, Dyrektywa 2005/64/EC
  • Dyrektywa RoHS 2005/65/EC wraz załącznikiem
  • Rekomendacje IMDS
  • Tworzenie i łączenie danych materiałowych
  • Sprawdzanie danych od dostawcy
  • Sprawdzanie własnych MDS
  • Wewnętrzne zwolnienie, wysłanie, rozpowszechnianie, przesyłanie „dalej” MDS
  • Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS
  • Zwolnienia w IMDS
  • Specyficzne wymagania OEM
  • Administrowanie bazą profile i funkcje użytkowników
 • Dla kogo

  Warsztaty kierowane są osób odpowiedzialnych za zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS od dostawców, oraz odpowiedzialnych za raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień

 • Korzyści

  Prezentowane podczas warsztatu wiadomości pozwalają rozszerzyć umiejętności do samodzielnego wprowadzania informacji na temat materiałów, z których składa się wyrób do systemu IMDS. Zdobyte podczas warsztatów umiejętności dają szanse uczestnikom na zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z zarządzaniem i nadzorowaniem bazy IMDS.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu