Info

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej, które zostały określone w standardzie IATF 16949. Razem z wymaganiami IATF 16949:2016 prezentowane są wymagania ISO 9001:2015.

 • Zawartość
  • Informacje na temat organizacji IATF
  • Historię zmian standardu IATF 16949
  • Kontekst i przywództwo organizacji
  • Podejście procesowe i definiowanie procesów organizacji
  • Analizę i zarządzanie ryzykiem w organizacji
  • Kwalifikacje i odpowiedzialności kluczowych osób w organizacji
  • Planowanie, wsparcie i działania operacyjne
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw zgodnie z wymaganiami branży motoryzacyjnej
  • Ocenę wyników i doskonalenie systemu zarządzania jakością
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub planujących certyfikację systemu zarządzania jakością na zgodność z IATF 16949:2016.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wymagania branży motoryzacyjnej dla systemów zarządzania jakością. Dzięki zdobytej podczas szkolenia wiedzy uczestnicy pogłębią i ugruntują swoją świadomość jakościową, co zaowocuje współodpowiedzialnością za funkcjonowanie organizacji.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski