Info

Celem szkolenia jest przybliżenie i wyjaśnienie działań, które powinny zostać podjęte, aby dostosować działalność firmy do wymagań nowego wydania normy ISO 19011:2018.

 • Zawartość
  • Wprowadzenia do wymagań dla audytów systemów zarządzania
  • Podejście oparte na ryzyku
  • Audytowanie ryzyka i szans
  • Zarządzanie programem audytów
  • Planowanie audytu
  • Kompetencje i ocena audytorów
  • Dodatkowe wytyczne dla audytorów
  • Powiązanie z wymaganiami ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016
  • Definiowanie niezgodności
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych, osób zajmujących się harmonogramami / programami audytów, pełnomocników systemów zarzadzania oraz dla wszystkich osób, które starają się o zdobycie kwalifikacji audytorskich.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wiedzę na temat wymagań dla audytowania systemów zarządzania określonych w normie ISO 19011:2018. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom zwiększyć efektywność i skuteczność procesów audytowych w organizacji i ułatwi zarządzanie kompetencjami audytorów.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości