Info

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy oraz przedstawienie najlepszych praktyk z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017.

 • Zawartość
  • Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwo informacji w kraju i na świecie (przykłady oraz Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji uwzględniające pętle doskonalenia systemu)
  • Wymagania normy ISO/IEC 27001:2017
  • Wymagania ujęte w Załączniku A normy ISO/IEC 27001:2017
  • Metody przeprowadzania procesu klasyfikacji informacji
  • Metody przeprowadzania procesu analizy ryzyka
  • Proces obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji
  • Prezentacja narzędzi informatycznych dedykowanych systemowemu zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
 • Dla kogo

  Szkolenie jest dedykowane nie tylko do osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji w organizacji (administratorzy bezpieczeństwa, oficerowie bezpieczeństwa). Każdy pracownik organizacji wyniesie z niego wiele cennych informacji, które pomogą dbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji, bazując na normie ISO/IEC 27001:2017. Wiedza ta pozwoli w sposób skuteczny i odpowiedzialny chronić informacje przetwarzane przez organizację w toku prowadzenia obowiązków służbowych przez pracowników.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski