Info

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami i wymaganiami normy ISO 45001:2018 w odniesieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • Zawartość
  • Dlaczego system zarządzania BHP jest ważny dla organizacji
  • Kontekst organizacji w odniesieniu do systemu zarządzania bhp
  • Identyfikację wymagań prawnych i innych oraz ocena zgodności
  • Cele BHP i programy ich realizacji
  • Nadzór nad udokumentowaną informacją z zakresu HP, w ujęciu normy ISO 45001:2018, RODO oraz Kodeksu Pracy Gotowość i reagowanie na wypadki
  • Analiza wypadków
  • Analizę incydentów i niezgodności
  • Przegląd zarządzania i doskonalenie systemu zarządzania BHP
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub planujących certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na zgodność z ISO 45001.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach. Dzięki niemu uczestnicy będą mogli bardziej zaangażować się w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski