Info

Szkolenie prezentuje wymagania normy ISO 50001, a przez to pomaga we wdrożeniu systemu zarządzania energią. Celem szkolenia jest również uświadomienie jak kluczowe dla organizacji jest skuteczne i efektywne zarządzanie energią.

 • Zawartość
  • Czym jest System Zarządzania Energią?
  • Podstawowe terminy i definicje
  • Przywództwo i sposoby motywowania
  • Przegląd energetyczny
  • Wsparcie i działania operacyjne
  • Ocena funkcjonowania i doskonalenie
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników organizacji, którzy będą angażowani w funkcjonowanie Systemu Zarządzania Energią.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wiedzę na temat wymagań dla systemów zarządzania energią określonych w normie ISO 50001. Podczas szkolenia pracownicy uzyskają wiedzę jak skutecznie mogą pomóc organizacji poprawić efektywność energetyczną, co w rezultacie pozwala zmniejszyć koszty i ułatwić organizacji realizowanie celów Zrównoważonego Rozwoju.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski