Info

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla systemów zarządzania jakością w organizacji, które zostały określone w normie ISO 9001.

 • Zawartość
  • Historia zmian i wytyczne dla nowelizacji ISO 9001
  • Kontekst i przywództwo organizacji
  • Podejście procesowe i definiowanie procesów organizacji
  • Analizę i zarządzanie ryzykiem w organizacji
  • Planowanie, wsparcie i działania operacyjne
  • Ocenę wyników i doskonalenie systemu zarządzania jakością
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub planujących certyfikację systemu zarządzania jakością na zgodność z ISO 9001:2015.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wiedzę o wymaganiach normy, dzięki czemu łatwiej im będzie budować nowy system lub poruszać się po systemach zarządzania jakością w swoich organizacjach. Dzięki zdobytej podczas szkolenia wiedzy pracownicy poszerzą swoją świadomość jakościową, co pozwoli bardziej zaangażować ich w odpowiedzialność za organizację.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.