Info

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności w zakresie prawidłowego formułowania wymagań odnoszących się do wymiarowania i tolerowania geometrycznego. Oprócz tego uczestnicy uzyskają wiedzę ułatwiającą projektowanie, realizację i optymalizację procesu wytwarzania.

 • Zawartość
  • GPS – specyfikacja geometryczna produktu
  • Struktura norm GPS (ISO 1101, ISO 14405, ISO 8015)
  • Zasada niezależności, zależności i powierzchni przylegających
  • Tolerowanie ogólne
  • Układ tolerancji i pasowań
  • Elementy geometryczne, teoretyczne, zastępcze, skojarzone
  • Klasyfikacja i symbolika tolerancji geometrycznych
  • Tolerancje kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości, kształtu wyznaczanego zarysu, kształtu wyznaczanej powierzchni
  • Bazy wymiarowe
  • Tolerancje kierunku: równoległości, prostopadłości, nachylenia interpretacja i metodyka pomiaru
  • Tolerancje położenia: pozycji, współosiowości, symetriiinterpretacja i metodyka pomiaru
  • Zasada maksimum i minimum materiału
  • Tolerancje liniowe a tolerancje geometryczne
  • Chropowatość powierzchni
  • Nowe modyfikatory obowiązujące w normie ISO 1101:2017
  • Różnice w podejściu ISO oraz ASME
  • Współrzędnościowa technika pomiarowa a pomiar tolerancji geometrycznych
  • Podstawy budowy sprawdzianów funkcjonalnych
  • Dyskusja i ćwiczenia na przykładowych rysunkach technicznych
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do technologów, konstruktorów, inżynierów produktu, specjalistów ds. pomiarów, kadry produkcyjnej średniego i wyższego szczebla, kierownictwa produkcji średniego szczebla jak również do specjalistów i inżynierów ds. jakości.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Wiedza i kompetencje z zakresu tolerowania i wymiarowania geometrycznego jest fundamentalną wiedzą dla każdego konstruktora, technologa, czy też inżyniera produktu. Zakres tego szkolenia oraz jego forma umożliwiają wszystkim jego uczestnikom uporządkować, odświeżyć lub pogłębić wiedzę w tym zakresie. Przez stosowanie standardów tolerowania i wymiarowania, takich jako ISO czy ASME organizacja zapewnia, że dane wyjściowe z procesu planowania i konstruowania wyrobu, będą jasne i zrozumiałe dla wszystkich odbiorców.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu