Info

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania czasem w tym umiejętności w określaniu priorytetów działań, planowania i kontrolowania postępów w działaniach.

 • Zawartość
  • Definiowanie codziennych zadań
  • Ustalenie priorytetów
  • Organizacja miejsca pracy
  • Pożeracze czasu
  • Planowanie działań i nadzór nad realizacją
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego zarządzania swoim czasem i czasem innych.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień

 • Korzyści

  Uczestnicy szkolenia nabędą wiedze potrzebną do zwiększenia własnej wydajności i efektywności w pracy. Dzięki przekazanym podczas szkolenia informacjom uczestnicy dowiedzą się jak ustalać priorytety zadań, jak definiować cele oraz jak się do tego przygotowywać, żeby efektywniej wykorzystać dostępny czas.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski